O LVP

“Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.” A.Einstein

LVP začalo svoju aktívnu činnosť koncom 90-tych rokov kedy sa prevažne orientovalo na pomoc priateľom a známym po príchode do Veľkej Británie.

Naša činnosť bola spočiatku zameraná prevažne na daňové záležitosti a pomoc pri podávaní ročných daňových priznaní, avšak dopyt klientov po poradenstve a informáciách nás motivoval k rozšíreniu našich služieb a orientácii a aj inými smermi.

LVP dokázalo skoncentrovať ekonomické, právne a všeobecné poradenstvo do jedného celku a po niekoľkoročnej praxi v oblasti finančníctva, účtovníctva, obchodného a občianského práva sa rozhodlo zúžitkovať svoje vedomosti a skúsenosti vo vlastnej spoločnosti nakoľko tu v Londýne neexistovalo centrum, ktoré by poskytovalo takýto rozsah služieb a poradenstva. Medzi jedny z hlavných a snáď najviac využívaných služieb určite patrí pomoc s vybavovaním čísel národného poistenia, bankových účtov, pomoc pri upravovaní žiadostí o prácu a upravovanie profesionálneho životopisu na formát požadovaný Veľkou Britániou. My veríme, že ľudia prichádzajúci z Európy majú veľa profesionálnych schopností, ktoré môžu veľmi ľahko uplatniť v akýchkoľvek sférach biznisu vo Veľkej Británii. Veľmi často sa však stáva, že táto chtivosť niečo dokázať ľahko stroskotá, pretože títo ľudia sa nevedia na koho obrátiť a prispôsobiť štandard dokumentov z iných krajín štandardu Veľkej Bitánie, ktorý je veľmi svojský a skutočne prispôsobený požiadavkam ich biznisov. Už pár dlhých rokov pomáhame našim klientom práve prispôsobiť sa týmto požiadavkam a aktívne im pomáhame s počiatočným vybavovaním dôležitých dokumentov ale taktiež aj samotnou výučbou a zdokonaľovaním sa v anglickom jazyku.

Veríme, že sme jedna z mála spoločností tohto druhu, ktoré sa skutočne zameriavajú na požiadavky klienta a na riešenie jeho problému. Nefungujeme ako mnoho Slovenských agentúr vyberaním poplatkov a posielaním ľudí do neznáma, zameriavame sa na prípad každého klienta osobitne a snažíme sa stále zamerať na cieľ, ktorý dotyčný klient chce dosiahnuť. Mnohokrát nás požiadajú o pomoc práve ľudia prichádzajúci do Veľkej Británie cez slovenské agentúry kde sa tie hneď po vycestovaní klienta zbavili akejkoľvek zodpovednosti. Našou veľkou výhodou v porovnaní s inými spoločnosťami tohto druhu je naša lokalita. Sme priamo na mieste činu, v srdci Londýna. Klient nás môže vyhľadať na internete, ale ihneď po prvom kontakte prebiehajú všetky konzultácie a poradenstvo osobne. Nebudeme Vám sľubovať že Vám nájdeme prácu Vašich snov bez Vášho pričinenia, pretože to čo v živote dosiahnete závisí skutočne na Vás, ale pomôžeme Vám prekonať počiatočné prekážky, nasmerujeme Vás na správnych ľudí, otestujeme Vás v mnohých sférach ako sú napríklad, účtovníctvo, bankovníctvo, finančníctvo, počítačové aplikácie, taktiež angličtina a dokážeme Vás nasmerovať do správnych agentúr tu v Londýne kde vo svojej profesionálnej sfére patríte alebo chcete patriť a tie Vám v týchto daných sférach budú schopný pomôcť nájsť prácu bez toho aby od Vás žiadali nejaké poplatky. Registrácia a ďalší postup bude skutočne závisieť od Vašich vlastných znalostí a schopností, nie od tiaže Vašej peňaženky.

Naše skúsenosti siahajú do mnohých sektorov a poskytujeme rozsiahle množstvo služieb a pomoci, detaily o ktorých nájdete ďalej na našich stránkach……

“Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.” G.E.Lessing