Náš team

Lenka Vargová Pašku – narodená v roku 1977 národnosťou Slovenka, žijúca vo Veľkej Británii. Do Veľkej Briánie sa natrvalo presťahovala v roku 1999 kde odvtedy študuje a pracuje v rôznych oblastiach. Začiatkom roku 2007 založila LVP Solutions a pokračuje vo vedúcej funkcii tejto spoločnosti. Profesionálne skúsenosti v mnohých sektoroch jej pomohli vybudovať túto spoločnosť na pevnom základe a už dlhé roky odhodlane pomáha konzultáciami a poradenstvom Slovákom ale aj iným národnostiam, v mnohých aspektoch týkajúcich sa života vo Veľkej Británii.

Najvyšší stupeň vzdelania v Anglickom jazyku, psychologické, finančné a právnické zázemie jej vzdelania a predovšetkým pracovné skúsenosti v týchto sektoroch jej umožnili náhľad do mnohých sfér kde obyčajný človek nemá prístup, a takto sa už roky o svoje skúsenosti a znalosti delí s ľuďmi v núdzi, s ľuďmi smerujúcimi za lepšou budúcnosťou, a s tými, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.

Lenka sa poradenstvu najprv venovala len popri zamestnaní a štúdiu. Časom však množstvo klientov narástlo a teda LVP a starostlivosť o klienta je dnes už jej hlavnou prioritou. Má za sebou mnoho úspešne vyhratých súdnych sporov, či už ide o neférové zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa, rôzne pokuty a nedorozumenia s miestnymi úradmi, ale taktiež v rôznych daňových záležitostiach.

Lenka venuje svoj čas klientom od začiatku až po úplne uzavretie prípadu. Úspech, vývoj a pokračovanie tejto spoločnosti spočíva v 100% odhodlaní a pozornosti venovanej klientom a ich požiadavkam. Hľadaním východiska a cesty za lepšou budúcnosťou nás Slovákov v zahraničí.